Obsession Catering

Post

Picture 2013-02-09 00_16_38 Obsession Catering. Част от Obsession Club. Фирма заниаваща се с кетъринг и организиране на събития.

Сайтът е изграден изцяло статичен съдържащ информация, снимки и описание на продуктите и услугите.

Дизайнът е на минимално ниво , с единствена идея за лесно ориентиране и боравена на потребителите.

Изцяло информационен сайт.