BSP izgrev

Post

Picture 2013-02-09 01_02_48  Информационен сайт на организация на БСП район Изгрев.

Сайтът съдържа множество приложения, например преводач на над 20 езика, онлайн форма за подаване на молба за членство, директна връзка за публикуване на статии в социална мрежа и директна връзка за андорид за абониране към последни статии.

Напълно поддържан през администраторски панел. Всички материали и лого са подавани дирекно от поръчителя на продукта.