Съвети при изработка на Уеб Сайт.

Post

web-design-pic

Съвети при изработване на интернет страници, уеб сайтове и СЕО оптимизация на сайтове при търсене

Тъй като Интернет е средството, чрез което информация за дедена фирма, продукт или услуга би се разпространявала най-лесно, бързо и евтино, разработването на интернет страници и уеб сайтове се е превърнало от хоби за много хора в техен успешен бизнес. Интернет сайтовете са както най-евтината реклама на фирмите и тяхната дейност, така и средство за популяризиране на всяка важна и общодостъпна информация за хората. Младите хора считат интернет сайтовете за най-важното средство, от което могат да намерят желана актуална информация.
Изработката на интернет страници може да бъде както лесно и бързо, но същевременно по този начин и недостатъчно ефикасно, така то може да се окаже и сложен процес, който минава през много етапи и се реализира от разлечни специалисти – анализатори, уеб дизайнери, програмисти, фотографи и автори на рекламен текст, СЕО оптимизатори, рекламни агенти…

Следват някои основни правила, по които човек трябва да се води, когато иска да има успешен интернет сайт.
– Таргет група – към кого е насочен уеб сайтът
– потенциални клиенти и потребители.Конкурентни сайтове. Проучване и анализ
– Избор на име на сайта – домейн и хостинг план
– Съдържание, дизайн и навигация на сайта
– Мерки за популяризиране на сайта
– СЕО оптимизация на уеб сайт за търсачки

1. Таргет група
За да бъде успешен даден бизнес уеб сайт в областта, за която ще бъде създаден, съдържанието му трябва да бъде насочено към определена група от потребители – таргет група. Таргет групата са потенциалните клиенти на фирмата, хората, на които информацията от уеб сайта би им била полезна и те биха се възползвали от нея.
Не бива да се подхожда хаотично към съдържанието или интерфейса на интернет страниците, тъй като това обърква потребителя и го отблъсква, независимо, че замисълът на дадения интернет сайт може да е много добър.
Например:
Уеб сайт с прекалено много реклами или полета със странично съдържание, което не е в обхвата на сайта, също така претрупано съдържание на страниците, затруднена ориентация на потребителите, поради лошо проектиран дизайн на сайта, продължително първоначално зареждане и др.

2. Конкурентни сайтове. Проучване и анализ
С взимането на решение за изработка на интернет страница, е нужно да се направи анализ на вече съществуващите сайтове в интренет пространството – така наречените конкурунтни сайтове или сайтове, които имат сходна тематика. Препоръчва се тематиката или съдържането на уеб сайта да бъде тясно специализирано – сайтът да се занимава с проблем, по който няма много направени интренет страници до момента. Това твърдение е колкото правилно, толкова и погрешно. Разбира се, ако се направи уеб сайт за нещо конкретно и рядко срещано, вероятността потребителите да попаднат точно на Вашия интернет сайт, когато търсят определената тема, е по-голяма, отколкото ако сайтът Ви се занимава с тема, за която търсачки като Гугъл показват 500 000 резултата при търсене. Единствените неща, които биха гарантирали сайтът Ви да се показва на по-предни позиции във втората ситуация, са оригиналните текстове, поместени в него и разбира се професионалната СЕО оптимизация на уеб сайта.

3. Избор на име на сайта – домейн и хостинг план
Правилният и обмислен избор на име на сайта е от голямо значение както за лесното му заповняне и изписване от интернет потребителите и потенциални клиенти, така и за по-доброто класиране на уеб сайта при търсене. Името на интерент сайта трябва да е едновременно атрактивно, лесно за запомняне и изписване и да ‘говори’ за същността на уеб сайта.
Някои основни правила при избора на име на уеб сайт са:
– името на уеб сайта описва тематиката на сайта, заинтригува и привлича посетителя
– името на домейна може да бъде свързано както с името на фирмата или продукта, който тя предлага, така и с областта, в която фирмата извършва дейността си
– името на домейн може да съдържа букви, цифри, тире и долна черта, но не може да започва с тире или долна черта
– препоръчва се използването на кратки и лесни за запомняне имена на домейни, въпреки че максимално разрешения брой символи е 67
– хубаво е да се избягва употребата на цифри, тирета и долна черта в името на домейна, тъй като това води до объркване на потребителите. Ако все пак е нужно да бъдат разграничени 2 или 3 ключови думи в името на домейна, тогава се използва тире
– да не се използват числа вместо букви (като при чат – Например: 4асовник (часовник), 6ест (шест)…
– да се избере подходящ домейн от пъво ниво. (звучи несериозно производител на челенчуци да си регистрира име на домейн за мрежови специалисти и интернет доставчици пр.: www.zelenchyci.net );
– закупуването на домейн е желателно, но не и задължително. Има сайтове, в които след безплатна регистрация, предлагат хостинг и дори домейн. Това има както своите финансови положителни страни, така и няколко важни отрицателни.
– Името на домейна да е възможно най-кратко и лесно за запомняне
– Хубаво е в името на домейна да има поне една ключова дума, свързана с дейността на фирмата или предлагания продукт. Това може да помогне при класирането на уеб сайта при търсене с Google.
– Да се избягват имена на домейни с труден правопис.
– Включените български думи в името на сайта да имат ясна и еднозначна транскрипция на латиница.
Цената на домейн името зависи от разширението – .com; .net; .eu., и струва от 10 до 30 лв. на година. Тази сума е абонаментна и обикновено е за една година. Повечето домейни могат да се запазят за срок до 10 години.
Изборът на добър хостинг доставчик е много важен. Цената за­виси от дисковото прост­ранство, което заема уеб сайта, от допълнителните услуги, които се предлагат /например пощенски кутии, допълнителен домейн, 24-часова поддръжка/, от качеството на поддръжка на сайта и от трафика. Сървърът, който се наема, трябва да бъде сигурен, бърз и да оси­гурява нужния трафик. Хостингът също е абонамен­тен и струва от 50 до 200лв. годишно за уеб сайт със средни параметри.

4. Съдържание, дизайн и навигация на сайта
Съдържанието на уеб сайта трябва да е оригинално, актуално и важно за определена група от потребители. То трябва да съдържа като текст – авторски, така и снимков или друг мултимедиен материал – звук, видео или анимация. За да бъде популярен даден уеб сайт, в него трябва да се публикува периодично информация, като тематиката й трябва да се запазва или постепенно да се разширява с времето.
Подходящият дизайн е ключов елемент при успешния уеб сайт. Сайтът трябва да е добре организиран, да има ясна и логична визуална структура:
– да е изготвен предварителен проект как ще изглежда сайтът
– какви страници ще съдържа
– каква ще е навигацията между тях
– какви менюта ще има, как ще са подредени и къде ще са разположени те
– Бутоните ще съдържат ли текст или ще са изградени изцяло от изображения
– как ще изглежда и колко ще е натоварена с елементи началната страница на сайтада има четаемост на информацията от страницитена уеб сайта
– разположението на второстепенната информация /рекламни полета, банери,…/ минимално да затормозява вниманието на потребителите на сайта
– какво цветово решение ще се избере – цветовете да са контрастни или да са от една гама
– да се уеднаквят стиловете на шрифта и цветовете на всички подстраници на сайта, чрез използването на подходящата технология
– да се вземе предвид, че различните монитори, както и мултимедийните проектори, биха визуализирали сайта по различен начин
– да се вземат предвид особеностите на отделните браузъри и техните възможни разминавания при визуализация на уеб сайта.
– Да се съобрази дизайнът на сайта с начина, по който потребителят възприема информацията – от ляво на дясно и от горе на долу. Последните тенденции са основните менюта на интернет страниците да са отгоре, въпреки че години се слагаха отляво, а даже понякога се разполагаха и на двете места
– Да се избере дали да се използват фреймове в сайта или друг тип обекти за изграждане на страниците
– Обратна връзка – много е важно уеб сайтът да има форма за обратна връзка с потребителите. Така всеки потребител на интернет страницата може да изкаже мнение, предложение или дори укор към определена част от сайта. Този вид обратна връзка се препоръчва, в сравнение с изграждането на форум към сайт от тип личен или бизнес сайт. Тъй като пуснатите мнения във форумите са достъпни от всички потребители на сайта, ако не са били ограничени по някакъв начин. В ситуация на изказан негативен коментар или написани нецензурни думи, администраторът на сайта трябва постоянно да следи мненията във форума, а така се губи ценен човешки, а от там и финансов ресурс. Чрез формите за обратна връзка само администраторът на сайта ще има достъп до мнението на хората, техните запитвания или коментари по сайта. Повечето форми за обратна връзка са еднотипни и съдържат няколко полета за попълване от потребителите на сайта – поле за имейл на потребителя, тема на съобщението и поле за самото съобщение.

5. Мерки за популяризиране на сайта

Необходимо е адресът на уеб сайта да бъде включен във всички рекламни материали на фирмата – визитките, бланки, брошури, пликове за писма, папки.., но това са само час от първите крачки по популяризиране на интернет сайт. Те са крайно недостатъчни. Популяризирането на уеб сайт трябва сериозно да се обмисли. Добре е да се предвидят реклами в пресата и други алтернативни форми, както и:
– Правене на подходящата SEO оптимизация на сайта
– Регистрация на сайта в безплатни и платени Интернет каталози и търсачки, както български, така и чуждоезични
– Регистрация на сайта в сайтове за популяризиране на нови сайтове (символично платена услуга, пр: bgtrader.net)
– Реципрочни връзки с някоя професионална организация и плащане за регистриране в нейния указател
– Реклама с банери, разположени на други сайтове, за утвърждаване на новия сайт – платени или на бартер (размяна на банери).

6. Присъствие в социалните мрежи и форуми – Facebook, Twitter, Myspace, Svejo.net и др., като неофициално се препоръчва да се регистрират няколко профила, които да предизвикат дискусия и така да увлекат реални хора
Регистрация на сайта в безплатни и платени и печатни каталози
Фирмено информационно издание /бюлетин/ за новини в бранша.
Организиране на он-лайн състезание за привличане на вниманието.
Изработване на рекламни сувенири, съдържащи адреса и логото на сайта – химикалки, запалки, гривнички, календарчета, бонбони, захарчета, ароматизатори за автомобил, подложки за мишки и др.
Печатни рекламни материали – флаери, брошури, стикери – разпространявани в:
1. На ръка в и около търговски обекти и улици с голям човекопоток
2. По пощенските кутии в големите /панелни/ блокове
3. Лепене на рекламни стикери по разрешените обществени места
4. Прикрепяне върху стълбовете на уличното осветление на рекламни винилови платна и табели, за което предварително трябва да се получи разрешение от съответната община, като за този вид реклама се заплаща и символична такса
5. Залепване на стикер върху автомобили – собствени и такива на лица, дали предварително съгласието си за това
6. СЕО оптимизация на уеб сайт при търсене

СЕО оптимизацията при търсене (SEO – Search Engine Optimization – оптимизация за търсачки /търсещи машини/) е система от мерки, които се предприемат при изработката на уеб сайт и въвеждането на информацията в него, за да бъде извеждан на по-предни позиции в резултатите от търсене, например при търсене в google.com.
Част от нещата, които се правят, за да бъде един сайт оптимизиран при търсене са:
– рекламните текстове да са оригинални, а не прекопирани отнякъде
– в тях да се съдържат голям брой повторения на ключови думи за сайта (пр: ключарски услуги, денонощни заведения за хранене и др.), като разбира се с тези неща не бива да се прекалява, тъй като могат до доведат до обратния ефект понякога.
– ключовете думи се препоръчва да са в стил ’bold’ или в различен цвят от този на основния текст.
– Алтернативните тагове и таговате за заглавия на изображенията и връзките в уеб сайта да са попълнени по подходящ начин, като част от ключовите думи да се съдържат в тях
– Препоръчва се използването на META тагове за описание на сайта по тематика и ключови думи. Това е много полезно, въпреки че в последно време се твърди, че особено Google – последните версии на алгоритмите за извличане текстова информация от сайтовете, която служи за ключови думи при търсене, не прави особена разлика между думите, записани в META таговете и думите, срещани в самия сайт.
– Наименованията на изображенията да са част от ключоите думи или поне да описват част от тематиката на сайта или категорията, в която са поставени, или дори част от името им да бъде домейна на сайта.
– Подходящо име на домейна на сайта е също много важен фактор при СЕО оптимизацията на сайт.
– Подходящо заглавия на началната и вътрешните страници на сайта – ключови думи, тематика…
– Използване на много препратки от други сайтове към новия сайт. Такива линкове са особено важни за класирането на сайта в предни позиции при търсене, тъй като пряко говорят за рейтинга на сайта – колкото по-посещаван е той посредством връзки от други сайтове, толкова се предполага, че е по-подробен и компетентен в дадена област.

Има разбира се и трикове, които се използват за по-добра SEO оптимизация, които вече успешно се засичат от търсещите машини и сайтове, използващи подобни техники за оптимизация при търсене се класират много назад в резултатите или дори се премахват от тях. Част от тези техники за сео оптимизация са:
– въвеждане на прекалено голям брой ключови думи и маскирането им из сайта – например като цветът на шрифта им се уеднакви с цвета на фона на интернет страницата.
– Автоматично регистриране на сайта в безброй портали и търсачки, най-вече чужди и не винаги свързани с тематиката на сайта.
– Поставяне на статии в сайта, копирани от други интернет страници