Оптимизация за търсачки

Post

seog

Оптимизация за търсачки (англ. search engine optimization, SEО)

Процесът на подобряване видимостта на уеб сайт в търсачките чрез „натурални” или неплатени (нар. още „органични” или „алгоритмични”) резултати, който включва оптимизация на HTML-кода, структурата и текстовете на уеб сайт. Фактически, колкото по-рано (или по-напред в страницата) и по-често се появява един сайт в резултатите, толкова повече посетители е вероятно да му генерира търсачката. Така сайтът получава присъствие в интернет пространството. Като интернет маркетингова стратегия оптимизацията за търсачки изследва как работят търсачките и какво търсят хората.

Основни направления

При изчисляване на релевантността (степен на съответствие) на запитването машината за търсене (търсачка, Search Engine) отчита такива параметри на сайта като:

 • плътност на ключовите думи (фрази)

Сложните алгоритми на съвременните търсачки позволяват провеждане на семантичен анализ на текста с цел филтриране на евентуален спам – когато ключовата дума/фраза се среща прекалено често в страницата (над определен процент от целия текст)

 • свързани думи

Google все повече набляга на цялостното съдържание на текста и се опитва да индексира страниците семантично, т.е. по смисъл. Затова вече се набляга много на наличието на т.нар. свързани думи в текста. Т.е. ако текстът ви е за български сувенири, добре е да включите информация за България, за български традиции, известни етнографски местности – все неща, от които вашите посетители ще се интересуват.

 • индекс на цитиране на сайта или количество и качество на ресурсите с хипервръзка към сайта

Много от търсачките не отчитат взаимните връзки между сайтовете, препоръчително е хипервръзките да бъдат от тематично сродни сайтове

 • данни за потребителското поведение

За Google най-важния критерий за качеството на един сайт е доколко потребителите са доволни от сайта. Те успяха да вкарат измерители на потребителското задоволство с Панда апдейт-а. Най-ясно разбираемите показатели са: време прекарано на сайта, брой разгледани страници, повече от едно посещение на сайта, граматично и правописно правилен текст.

Работата по оптимизация на един сайт включва работа с вътрешни фактори — привеждане на текста на сайта в съответствие с избраните ключови думи (фрази), повишаване на качеството и количеството текстове на сайта, оптимизация на структурата, навигацията и вътрешните връзки, а също и с външни фактори — обмен на хипервръзки, регистрация в каталози и директории и други техники, целящи повишаване на броя и качеството на хипервръзките, насочени към конкретния ресурс.

Техники за оптимизация

Негласно SEO може да се раздели на 3 класа:

 • «Бяла» оптимизация

Бяла се нарича техниката за оптимизация на сайт, изключваща използването на забранени методи за промотиране и класиране на ресурса.

 • «Сива» оптимизация

Под сиво SEO се разбира използването на методи и техники, които не са желателни за използване при търсачките — използване на „ферми за хипервръзки“, закупуване на връзки от високо класирани ресурси и т.н.

 • «Черна» оптимизация

Черно SEO обикновено се нарича използването на т.нар. „doorway — страници“ и ресурси, създадени (често и автоматично) специално за роботите и паяците на търсачките. Методите за оптимизация и класиране на уеб сайт с използване на doorway са грубо нарушение на правилата на търсачките и биват наказвани с изваждане на сайта от базата за търсене.

Оптимизиране на сайт

Препоръчва се оптимизирането да се извършва в най-големите търсачки:

 • Google
 • Yandex
 • Bing

Голяма част от останалите търсещи системи, използват информация от тях.

Етапите на оптимизацията условно се делят на външни (off-site) и вътрешни (on-site) фактори:

Вътрешни фактори:

 • Определяне на търсената аудитория и организиране на съдържанието. Най-правилно е семантичното ядро на сайта да се състави като се вземат предвид следното: съдържание на сайта, сайтове-конкуренти, статистика по търсени думи (примерно Adwords на Google).
 • Анализи на конкурентни страници — мястото им в търсачките, структурата и съдържанието им.
 • Анализ на собствения Ви сайт

Външни фактори

 • „Правилна“ регистрация ръчно в основните търсещи машини и каталози. В „по-нисшите“ каталози и търсачки може да се използват автоматизирани услуги за оптимизация.
 • Увеличаване на „индекса на цитиране“: обмен на връзки между страници със сходно съдържание. Най-популярният „индекс“ е pageRank в Google.

Мета тагове и ключови думи

Целта на мета таговете и „ключовите думи“ е да направят описание на вашата страница, разбираемо от търсещите машини. Това работеше прекрасно, преди намесата на „спамерите“. Заради тях търсещите машини практически са премахнали индексирането на ключовите думи и мета таговете, защото в резултатите при търсенето те често не дават искания от потребителя смисъл. В момента най-голямо значение играе съдържанието на страницата, а не мета таговете. Повече „тежест“ има текстът в определени тагове (<h1>..<h6>, <li>, <p>, <a>). Въпреки всичко това, мета таговете все още са важна част от оптимизацията.

Пример:

 • <head>
 • <title>До 60-70 символа</title> – заглавие (най-важната част)
 • <meta name=“author“ content=“xxx@xxx.xx“ />
 • <meta name=“owner“ content=“xxx@xxx.xx“ />
 • <meta name=“area“ content=“Industry“ /> – примерно
 • <meta name=“rating“ content=“General“ /> – примерно
 • <meta name=“description“ content=“Описание на страницата Ви“ />
 • <meta name=“abstract“ content=““ />
 • <meta name=“keywords“ content=“Ключови думи, към 250 символа“ />
 • <meta name=“copyright“ content=““ />
 • <meta http-equiv=“audience“ content=“Professional“ /> – примерно
 • <meta http-equiv=“content-type“ content=“text/html;charset=utf-8″ />
 • <meta http-equiv=“Content-Language“ content=“bg“ />
 • <meta name=“subject“ content=“ххх“ />
 • <meta http-equiv=“cache-control“ content=“no-cache“ />
 • <meta http-equiv=“pragma“ content=“no-cache“ />
 • <meta name=“revisit-after“ content=“15 days“ /> – през колко време „робота“ отново да сканира страницата
 • <meta name=“robots“ content=“index, follow“ />
 • </head>

От Google съветват да не си губите времето с това да поставяте мета тагове в страниците си. Единствените останали важни такива са title, description и charset.

Източник: Уикипедия, свободната енциклопедия